Přeskočit na obsah

Diskriminace? A jak se bránit?

Již delší dobu slibuji článek o tom, jak se lze bránit proti diskriminaci sázkových kanceláří, jak jsem na Tipsport poslal kontrolu z celního úřadu, o tom, jak mi zrušili účet či jak kontaktovali mého tehdejšího zaměstnavatele.

Konečně jsem dopsal první díl, další dva budou následovat

Část 1 – stížnost na SK Tipsport z důvodu nerovných podmínek

Vše začalo v červnu 2019, kdy jsem kontaktoval Ministerstvo Financí z důvodu, že dle mě, Tipsport porušuje ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, které zakazuje provozovat hazardní hru, která nezaručuje všem účastníkům rovné podmínky a rovnou možnost výhru.

Odpověď jsem dostal po několika měsících. Koncem září 2019 mě MF ČR informovalo,

„Nastalou situaci je nejprve třeba řešit formou reklamace u provozovatele, jak uvádí herní plán. V případě, že byste měl i po vypořádání reklamace důvodné podezření, že došlo k porušení herního plánu nebo zákona o hazardních hrách, zašlete nám podnět k prošetření včetně veškerých souvisejících podkladů a podkladů z reklamačního řízení.“

V následujících týdnech jsem kontaktoval Tipsport dle instrukcí. Ten mě však poslal do háje se zdůvodněním:

„..naše společnost při uzavírání sázek postupuje dle platného herního plánu pro provozování internetové kurzové sázky, přičemž proces uzavření sázky je detailně upraven v § 7 herního plánu – zejména odkazujeme na odst. 2 tohoto dokumentu..“

Listopad 2019 – podání nové stížnosti

Stížnost jsem dopnil o print screeny toho, jak mi Tipsport zamítal tikety. Vše jsem ilustroval na sázkách na zápas Etchevery – Sakamoto. Na print screenech bylo krásně vidět, že i když mě Tipsport tiket nevezme ani za minimální částku (zkoušel jsem i za 5kč) , počet tiketů vsazených na Etcheverryho rostl. Tedy že ostatním sázejícím to bere a mě však nikoliv.

V dubnu 2020 jsem obdržel informaci

„ Dovolujeme si Vás informovat, že Vaše podněty včetně příloh byly postoupeny Celní správě České republiky, neboť se od 1. 11. 2019 zabývá dozorem nad dodržováním podmínek stanovených v zákoně o hazardních hrách v oblasti online provozování hazardních her.“

 červnu 2020 jsem byl kontaktován Celním úřadem zda bych mohl doplnit další informace.

Obracím se proto na Vás, abyste sdělil, jaké je ID Vašeho hráčského konta, popř. nickname u výše uvedené sázkové kanceláře.“

 V červenci 2020 mě kontaktoval Tipsport

„V návaznosti na Váš podnět byla naše společnost Tipsport.net a.s. vyzvána CÚ pro Plzeňský kraj k součinnosti, v rámci níž jsme povinni poskytnout údaje o Vaší účasti na hazardní hře. Jde přitom o výpis z Vašeho uživatelského konta za období od 1.6. do 31.12.2019, přičemž v tomto směru jsme bez dalšího povinni tyto údaje kontrolnímu správnímu orgánu poskytnout, a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, jež řeší podmínky prolomení mlčenlivosti provozovatele hazardních hrách ohledně účasti sázejících na hře (dále jen “prolomení mlčenlivosti”).“

 Tento požadavek mi potvrdil i celní úřad –

„…společnost TIPSPORT byla vyzvána k doložení Vašeho ID, podle kterého my jsme schopni dohledat údaje potřebné k Vašim odmítnutým tiketům. Toto Vaše ID bude používáno pouze pro potřeby kontroly provozovatele hazardních her v souvislosti s dodržováním zákona o hazardních hrách..“

Září 2020

Na můj dotaz zda už je to u konce jsem byl informován:

kontrola je ve stavu vyhodnocování podkladů zaslaných SK Tipsport a porovnávání těchto podkladů s Vámi poskytnutými údaji. Vzhledem k obsáhlosti dokumentů Vás prosím o trpělivost.

 Únor 2021

Dostal jsem informaci, že kontrola byla ukončena:

 Kontrola byla ukončena se závěrem důvodného podezření na porušování zákona o hazardních hrách a věc je předána na právní oddělení CÚ pro Plzeňský kraj pro následující řízení.

Červen 2021

Byl jsem už netrpělivý a tak jsem se znovu ptal. A dostal jsem následující informace

…věc se nachází ve stadiu zahájeného řízení o přestupku.

Vzhledem k obsáhlosti podkladů a argumentací obviněné osoby – sázkové kanceláře, nelze předjímat okamžik vydání rozhodnutí ve věci samé

Srpen 2021

…ve věci bylo vydáno rozhodnutí o přestupku, přičemž aktuálně přestupci běží lhůta pro podání řádného opravného prostředku.

…dne 25.08.2021 bylo podáno odvolání, aktuálně běží lhůta k doplnění jeho zákonných náležitostí, přičemž v dalším věc bude postoupena odvolacímu orgánu…

Červenec 2022

Vidíte, že čas běžel a stále nic. Tak jsem se ptal znova

Odvolací orgán rozhodl tak, že zrušil rozhodnutí celního úřadu a věc vrátil k novému projednání (16.6.2022)

 

Zde vidíte, jak se to táhne (již se to řeší přes 3 roky a nejspíš a konec v nedohlednu). Proto když se mě ptáte, zda má smysl si stěžovat, tak bych řekl ano, celní úřad to opravdu vážně řeší, ale….Vše jsem popsal hodně podrobně ať vy, co si něco podobného chystáte udělat máte podrobný návod. To, že nejsou rovné podmínky na našem trhu je jasné každému. Ono se stačí podívat např. na limity u live sázek které u Tipsportu vidíte na první dobrou – porovnejte dva účty a všude bude něco jiného. Ale vždyť přece všichní mají mít rovné podmínky! Toto beru za vrchol arogance a ignorace tohoto zákonu.

 

Ve druhé části napíšu více o tom, jak Tipsport kontaktoval mého zaměstnavatele a dokonce prozradil, za kolik tak sázím. Dále napíšu více informací o tom jak mi zrušili v Tipsportu účet a jaké bylo oficiální zdůvodnění a jak jsem kontaktoval „Finanční analytický úřad“

A určitě budu rád, pokud tyto články nasdílíte co největšímu počtu lidí, protože to, co se zde děje není úplně v pořádku.

Translate »